Gyökerek és Szárnyak

Önismeret és kiteljesedés

Állati örökségünk felszínre hozása lehet a kiút a traumatizáltságból

2017. május 29. 15:47 - SzabóElvira

Egyszer, még 12-13 éves koromban iskolába menet, a busz, amin utaztam, karambolozott. Én csak annyira emlékszem, hogy nem sikerült megakadályoznom, hogy elessem („de kínos” – futott át az agyamon), de aztán megláttam, hogy mások is dőltek velem együtt, és betörtek az ablaküvegek. A busz egy kamionnal ütközött, és az árokban kötött ki. Többen megsérültek, szerencsére haláleset nem történt; nekem még a szemüvegem se görbült el. Később nem gyötörtek rémálmok, és már másnap fel kellett szállnom megint egy buszra (sőt aznap, mert haza kellett jutnom valahogy a helyszínről), és nem féltem ezt megtenni – de előfordulhatott volna, hogy velem marad valamilyen tünet, akár hosszú évekre.

Peter A. Levine terapeuta a traumatizálódásról és traumafeldolgozásról szóló, A tigris felébresztése címmel nemrég megjelent könyvében több hasonló esetet ír le, ami traumatizálódáshoz vezetett; pl. műtéti altatás, kutyaharapás/-támadás. Ezek az ún. sokktraumák (amelyek nem teljesen azonosak az érzelmi megpróbáltatásokkal tűzdelt felnövés nyomán kialakuló fejlődési traumákkal) jellemzően akkor alakulnak ki, amikor egy nem kontrollálható helyzetben eláraszt minket a mélységes rettegés. Habár ez a történés általában rövid idő alatt lezajlik, utóélete éveken, évtizedeken keresztül is eltarthat.

statue_building_horror.jpg

Tovább
Szólj hozzá!

A természet 4 fontos ajándéka a gyerekek számára

2017. május 17. 07:30 - SzabóElvira

„A természet úgy kell a gyerekeknek, mint egy falat kenyér.” Ez a frappáns gondolat nem az én fejemből pattant ki, hanem Herbert Renz-Polstertől származik. Herbert Renz-Polster gyerekorvos és Gerald Hüther neurológus egy már-már feledésbe merülő témát járnak körül Vissza a gyökerekhez című könyvükben: hogyan fonódik össze a gyermeki fejlődés a természettel, és hogyan tolódott el ettől a modern korban. Olvasmányos, helyenként csipkelődő, néhol provokatív stílusban írnak arról, hogyan fejlődnek „ezek a mai gyerekek”, és hogyan fejlődhetnének még jobban, oly módon, hogy visszatalálnak saját gyökereikhez, miközben a 21. század vívmányaiból is építkeznek.

kid_photo_field.jpg

Tovább
Szólj hozzá!

Megfogni a megfoghatatlant – bevezetés az archetípusok világába

2017. április 21. 12:43 - SzabóElvira

Az egyetemes emberi tapasztalásról és a jungiánus pszichológia rejtelmeiről

C. G. Jung több volt pszichológusnál: sajátos pszichológiai rendszerének és álomelemzési módszerének köszönhetően alapvető hatást gyakorolt a művészetre és az irodalomra, sőt az emberiség kultúrtörténetére is. A jungi analízissel foglalkozó szakemberek tábora a mester halála óta is folyamatosan nő, és a világ számos országában egyesületekbe tömörülnek, miként hazánkban is (Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület). Az elmúlt hónapokban nagy feladatba vágtuk a fejszénket az Ursus Libris Kiadónál: Deák Zsolt jungi analitikus szerkesztésében Jung nálunk I. címmel megjelentettük egy kétkötetes antológia első részét, amely a hazai jungiánus szakma, illetve a jungi tanokhoz kötődő szakemberek írásaiból nyújt válogatást.

A kötet kiadásával nemcsak az a célünk, hogy a szélesebb olvasóközönséggel megismertessük a magyar jungiánusok munkásságát, hanem hogy olyan írásokat adjunk közre, amelyek átfogóan bemutatják Jung pszichológiai rendszerét, továbbá azt, hogy az őt követő analitikusgenerációk mivel egészítették ki, hogyan vitték tovább az eredeti elgondolásokat. Vagyis ha az olvasó még nem ismeri behatóan a jungi pszichológiát, e könyv segítségével minden zegzugát bejárhassa. A kötetben az archetípusok és az álomelemzés népszerű témái mellett többek között olvashatunk a szinkronicitásról, az alkímia jungi megközelítéséről, az individuációról (vagyis arról az emberi kiteljesedési folyamatról, amelyből az önmegvalósítás koncepciója is kiindult), sőt az Ödipusz-komplexus modern felfogásáról is.

E cikk keretei meghaladják annak lehetőségét, hogy minden egyes témát sorra vegyek, így az alábbiakban kiemelek közülük néhányat, elsősorban az archetípusokra fókuszálva.

yggdrasil.jpgYggdraszill – világfa a germán és a skandináv mitológiában

Tovább
Szólj hozzá!

A személyesen túli tartomány

2017. március 24. 18:58 - SzabóElvira

Betekintés a transzperszonális pszichológia elméletalkotóinak munkásságába

Sigmund Freud rájött, hogy az ember tetteit és érzéseit alapvetően befolyásolják tudattalan késztetései. Carl Rogers rájött, hogy az ember leginkább arra vágyik, hogy elfogadják és önmaga lehessen. A transzperszonális pszichológia elméletalkotói pedig felismerték, hogy az ember lelki működése szempontjából kiemelten fontos a személyes szférán túli, énjét meghaladó világ – vagyis a transz-perszonális aspektusok.

Abraham Maslow, Ken Wilber és Roberto Assagioli neve sokak számára ismerősen cseng, de nem könnyű összefoglalni, hogy mely nézeteikkel gyakoroltak alapvető hatást világ- és életszemléletünkre az ezredfordulón, amikor egyre inkább felismerjük, hogy az élet színpadán egyikünk sem központi szereplő, hanem az élet mindannyiunknál nagyobb, és összekapcsoltságban élünk egymással és a természettel. Mégis megkísérlem pár bekezdésben felvázolni ezt az alábbiakban, a Bevezetés a transzperszonális pszichológiába című válogatáskötetre támaszkodva.

ballons.jpg

Tovább
Szólj hozzá!

A nők számára a szex kapcsolódás a női lét mélységeihez

2017. március 07. 16:57 - SzabóElvira

Barangolások a női szexualitás rejtelmeiben III.

Gina Ogden házasság- és szexuálterapeuta Nők, akik szeretik a szexet című könyvéről már többször írtam ezen a blogon, az olvasói mutatókat nézve nagy érdeklődéstől kísérve. Nem véletlenül: Ogden felrúgja az olyan, hagyományos kliséket, miszerint a szexi = magakelletés, a jó szex = nagy orgazmus stb. Ráadásul a női szexualitást – kiemelve a hálószobatitkok szűk közegéből – tágabb perspektívába helyezi, és rámutat, hogy a szexuális erőnek a női identitásban és a női lét mélységeinek megélésében is helye van.

A szex mint mélyről jövő, női energia

Gina Ogden szemléletmódjára alapvető hatást gyakorolt a szexuális forradalom, amelyet maga is megélt. Ez a tapasztalat inspirálta a női szexualitás mibenlétével kapcsolatos kutatásokra, majd az összegyűlt ismeret- és történethalmaz alapján a Nők, akik szeretik a szexet könyv megírására. A kötetben olyan nőkről olvashatunk, akik megtalálták az utat a saját szexualitásukhoz: a gyönyörhöz, az érzékiséghez, az eksztázishoz. Olyan nőkről, akik képesek voltak felszabadítani egy sajátos, mélyről jövő energiát, és ennek segítségével rendbe hozni a szexuális elakadásban fuldokló házasságukat, kilépni a kapcsolatfüggőség vergődéséből, az intimitás korábban ismeretlen mélységeit megtapasztalni, és így tovább. Ahhoz hasonló élményeket éltek át szex közben, amilyet ez a hölgy is: „Érintés. Könnyedség. A test muzsikája… A lényemet a világegyetemmel összekötő csodálatos energiák része.” Vagy ez a hölgy: „Az összes energiám megnyílt, és mozgásba lendült. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy úgy éreztem magam, mint egy küszöbönálló földcsuszamlás.”

aphrodite_anadyomene_from_pompeii_cropped.jpg

Tovább
2 komment